Balíky služieb
     
 
Balík Maximálny počet jedál Cena za rok uverejnenia  EUR
Mini 100 70.-
Midi 200 140.-
Maxi 300 200.-
 
     
  Ponúkame aj individuálne balíky za dohodnutú cenu.  
     
  Úpravy v programe  vykonáme za dohodnutú cenu podľa náročnosti Vašich požiadaviek. Jednoduché úpravy, ako prepis názvu reštaurácie, prepis otváracej doby a pod. vykonáme bezplatne.   
 Všetky práva vyhradené.